کیمیا تصفیه

کیمیا تصفیه

833117

از روی کل فاکتور با 10٪ تخفیف - نصب و خدمات کاملا رایگان می باشد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - کرمانشاه، میدان وزیری ،خیابان شهید اشک تلخ (برزه دماغ)، روبه روی مسجد نواب

تلفن: 09101488432
  • کیمیا تصفیه
  • کیمیا تصفیه

20%

حداکثر تخفیف

کرمانشاه

شهر