کتاب فروشی مرکزی

کتاب فروشی مرکزی

713300

خرید ( کتاب‌های عمومی، تخصصی، کمک درسی و... ) از روی کل فاکتور با 20% تخفیف - در زمان حراج عمومی (off) با 5% تخفیف بیشتر ارائه خواهد شد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - شیراز، رحمت آباد، ابتدای چهار راه ملاصدرا، نبش کوچه 35

تلفن: 36269826
  • کتاب فروشی مرکزی

20%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر