سینا فرش

سینا فرش

583151

از روی کل فاکتور با 17% تخفیف - در زمان حراج عمومی (off) با 7% تخفیف بیشتر به مشتریان گرانقدر سامانه، ارائه خواهد شد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

خراسان شمالی _ بجنورد، خیابان فردوسی، کوچه شهید صفایی(فردوسی ۳۶) ، مابین فردوسی ۳۴ و ۳۶

تلفن: 09057425005
  • سینا فرش
  • سینا فرش

17%

حداکثر تخفیف

بجنورد

شهر