رستوران پردیس

رستوران پردیس

773101

لطفا قبل از سفارش، کارت تخفیف خود را ارائه دهید. خرید از روی کل فاکتور با 20٪ تخفیف - *بیرون بر شامل تخفیف نمیشود. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

بوشهر - برازجان، خیابان شریعتی، رستوران پردیس

تلفن: 09904456596
  • رستوران پردیس
  • رستوران پردیس

20%

حداکثر تخفیف

برازجان

شهر