کفش پی ام

کفش پی ام

773005

خرید بیشتر از 500/000 تومان با 20% تخفیف - خرید کمتر از 500/000 تومان با 15% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

بوشهر - بوشهر، بهمنی، خیابان اصلی بهمنی، روبروی داروخانه دکتر ارشدی

تلفن: 09171719174
  • کفش پی ام
  • کفش پی ام

20%

حداکثر تخفیف

بوشهر

شهر