مانتو سرای ندا

مانتو سرای ندا

833154

خرید بیشتر از 500/000 تومان با 30% تخفیف - خرید از 300/000 تومان الی 500/000 تومان با 25% تخفیف - خرید کمتر از 300/000 تومان با 20% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - کرمانشاه، پاساژ مدرس، طبقه همکف، سمت راست، مغازه چهارم

تلفن: 09385286967
  • مانتو سرای ندا
  • مانتو سرای ندا

30%

حداکثر تخفیف

کرمانشاه

شهر