خشکشویی گلسرخ

خشکشویی گلسرخ

663164

خرید بیشتر از 100/000 تومان با 25% تخفیف - خرید کمتر از 100/000 تومان با 20% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

لرستان - بروجرد، خیابان سجاد، نرسیده به مسجد سجاد

تلفن: 42624501
  • خشکشویی گلسرخ
  • خشکشویی گلسرخ

30%

حداکثر تخفیف

بروجرد

شهر