مانتو اریکا

مانتو اریکا

353130

خرید کمتر از 200/000 تومان با 20% تخفیف - خرید بیشتر از 200/000 تومان با 15% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

یزد - یزد، بلوار امامزاده جعفر، نبش ورودی امامزاده

تلفن: 09133515877
  • مانتو اریکا
  • مانتو اریکا
  • مانتو اریکا

20%

حداکثر تخفیف

یزد

شهر