آرایشگاه زنانه زن روز

آرایشگاه زنانه زن روز

843015

پک معمولی عروس با 40% تخفیف - پک vip عروس با 30% تخفیف - سایر خدمات با 25% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شودو درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

ایلام - ایلام، بلوار مدرس، چهارراه حر، خیابان بوستان

تلفن: 09189484310
  • آرایشگاه زنانه زن روز
  • آرایشگاه زنانه زن روز

40%

حداکثر تخفیف

ایلام

شهر