قصر فرش

قصر فرش

663161

تابلو فرش با 20% تخفیف - خرید فرش بیشتر از 15/000/000 تومان با 12% تخفیف - خرید فرش کمتر از 15/000/000 تومان با 10% تخفیف.تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

لرستان - بروجرد، خیابان ۴۵ متری بسیج، نرسیده به پمپ بنزین

تلفن: 42469471
  • قصر فرش
  • قصر فرش

20%

حداکثر تخفیف

بروجرد

شهر