مجتمع افروخته (موکت افروخته)

مجتمع افروخته (موکت افروخته)

215001

از روی کل فاکتور با 20% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی،اتیکت خورده)محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

تهران - رباط کریم، بلوار امام خمینی، جنب مخابرات، پلاک ۳۵۴

تلفن: 56428002
  • مجتمع افروخته (موکت افروخته)
  • مجتمع افروخته (موکت افروخته)

20%

حداکثر تخفیف

رباط کریم

شهر