فرش فرجی

فرش فرجی

715804

از روی کل فاکتور با 15% تخفیف. تمامی درصد های تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - قیروکارزین، خیابان علمیه، نبش کوچه 5

تلفن: 54526511
  • فرش فرجی

15%

حداکثر تخفیف

قیر و کارزین

شهر