ارزان تعاون فرهنگیان

ارزان تعاون فرهنگیان

833411

خرید میوه سبدی با 25% تخفیف - خرید بیشتر از 200/000 تومان با 15% تخفیف - خرید کمتر از 200/000 تومان با 10% تخفیف - پک مواد غذایی با 30% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - اسلام آباد غرب، جنب مسجد امام رضا (ع)

تلفن: 09189914365
  • ارزان تعاون فرهنگیان
  • ارزان تعاون فرهنگیان

30%

حداکثر تخفیف

اسلام آباد غرب

شهر