خیاطی تندیس

خیاطی تندیس

773015

از روی کل فاکتور (پارچه و دوخت) با 20% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

بوشهر - بوشهر، عاشوری، کوچه بهارستان ۳۱، داخل کوچه

تلفن: 33340921
  • خیاطی تندیس
  • خیاطی تندیس
  • خیاطی تندیس

20%

حداکثر تخفیف

بوشهر

شهر