لوازم خانگی لطفی

لوازم خانگی لطفی

834009

لوازم برقی بزرگ با 5٪ تخفیف - لوازم برقی و غیر برقی کوچک با 10٪ تخفیف. تمامی درصد های تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - پاوه، خیابان امام محمد غزالی، میدان دف، رو به روی اداره بهزیستی

تلفن: 09188330956
  • لوازم خانگی لطفی
  • لوازم خانگی لطفی
  • لوازم خانگی لطفی
  • لوازم خانگی لطفی

10%

حداکثر تخفیف

پاوه

شهر