لوازم خانگی معلم

لوازم خانگی معلم

663015

لوازم خانگی کوچک با 10% تخفیف - لوازم خانگی بزرگ (یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و ...) با 5%تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

لرستان - نورآباد ، خیابان امام ، روبه روی بانک ملت و سپه

تلفن: 09166606295

10%

حداکثر تخفیف

نورآباد

شهر