شرکت ۱۲۱ خشت(سردخانه و بسته‌بندی خرما)

شرکت ۱۲۱ خشت(سردخانه و بسته‌بندی خرما)

714505

خرید بیشتر از 1/500/000 تومان با 30% تخفیف - خرید از 500/000 تومان تا 1/500/000 تومان با 25% تخفیف - خرید کمتر از 500/000 تومان با 20% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شودو درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس، کازرون، خشت، نرسیده به میدان ورودی شهر، پلاک ۸۴۹

تلفن: 09173225224
  • شرکت ۱۲۱ خشت(سردخانه و بسته‌بندی خرما)
  • شرکت ۱۲۱ خشت(سردخانه و بسته‌بندی خرما)
  • شرکت ۱۲۱ خشت(سردخانه و بسته‌بندی خرما)
  • شرکت ۱۲۱ خشت(سردخانه و بسته‌بندی خرما)

30%

حداکثر تخفیف

خشت

شهر