کفش پارس پوش

کفش پارس پوش

714413

خرید بیشتر از 600/000 تومان با 20% تخفیف - خرید کمتر از 600/000 تومان با 15% تخفیف. در زمان حراج عمومی (off) با 5% تخفیف بیشتر به مشتریان گرانقدر سامانه تخفیفات ارائه می گردد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - کازرون، شهدای شمالی، پاساژ قدیم قیصرانی، طبقه منفی یک

تلفن: 09336427680
  • کفش پارس پوش

20%

حداکثر تخفیف

کازرون

شهر