فروشگاه سورنا

فروشگاه سورنا

833427

از روی کل فاکتور با 5٪ تخفیف - روغن مایع، تخم مرغ و لبنیات با 3٪ تخفیف - برنج شامل تخفیف نمیباشد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - اسلام آباد غرب، چهارراه بانک کشاورزی مرکزی، خیابان کشاورز

تلفن: 09198310365
  • فروشگاه سورنا
  • فروشگاه سورنا
  • فروشگاه سورنا
  • فروشگاه سورنا

5%

حداکثر تخفیف

اسلام آباد غرب

شهر