عطاری آووکادو

عطاری آووکادو

812025

عسل با 50٪ تخفیف - عسل های وحشی و درمانی، گیاهان دارویی، عرقیجات غیر شرکتی با 20٪ تخفیف - ادویه با 10٪ تخفیف - عرقیجات شرکتی با 5٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

همدان - کبودر آهنگ، خیابان دستغیب، روبروی دفتر پیشخوان دولت، ابراهیم خانی

تلفن: 00000000
  • عطاری آووکادو
  • عطاری آووکادو

50%

حداکثر تخفیف

کبودر آهنگ

شهر