باشگاه ورزشی 29

باشگاه ورزشی 29

773016

یکساله با 50٪ تخفیف - سه ماهه و شش ماهه با 35٪ تخفیف - ماهیانه با 30٪ تخفیف. تمامی درصد های تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود درج کد فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

بوشهر - بوشهر، خیابان عاشوری ، پل پوردرویش، فرعی اول سمت چپ

تلفن: 09014911388
  • باشگاه ورزشی 29
  • باشگاه ورزشی 29

30%

حداکثر تخفیف

بوشهر

شهر