دکتر بابازاده جراح دندانپزشک

دکتر بابازاده جراح دندانپزشک

113001

جرم گیری و بروساژ با 40٪ تخفيف - سایر خدمات با 20٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

مازندران - بابل، بلوار كشاورز، جنب بانك ملى، كوچه یحیی پور گنجی 5

تلفن: 01132234620
  • دکتر بابازاده جراح دندانپزشک
  • دکتر بابازاده جراح دندانپزشک
  • دکتر بابازاده جراح دندانپزشک

40%

حداکثر تخفیف

بابل

شهر