رژلب صورتی

رژلب صورتی

838013

خرید بیشتر از 500/000 تومان با 15٪ تخفیف - خرید کمتر از 500/000 تومان با 10٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - کنگاور، خیابان شهدا، کوی راسته بازار، جنب پاساژ فرهاد

تلفن: 09185961860
  • رژلب صورتی
  • رژلب صورتی

15%

حداکثر تخفیف

کنگاور

شهر