مرغ بریان سعید

مرغ بریان سعید

663018

لطفا قبل از سفارش، کارت تخفیف خود را ارائه دهید. از روی کل فاکتور با 10٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

لرستان - نورآباد، خیابان امام

تلفن: 00000000
  • مرغ بریان سعید
  • مرغ بریان سعید
  • مرغ بریان سعید

10%

حداکثر تخفیف

نورآباد

شهر