سالن زیبایی زنانه اَلِف

سالن زیبایی زنانه اَلِف

714415

میکااپ و شنیون عروس با 25% تخفیف - سایر خدمات با 20% تخفیف. تمامی درصد های تخفیف از قیمت پایه (اعلامی -اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس -کازرون، یک طرفه نطنج؛ روبروی پمپ بنزین،کوچه تابلو ساز عنایت، پلاک ۱

تلفن: 09217044924
  • سالن زیبایی زنانه اَلِف
  • سالن زیبایی زنانه اَلِف
  • سالن زیبایی زنانه اَلِف

25%

حداکثر تخفیف

کازرون

شهر