گالری کیف و کفش تک

گالری کیف و کفش تک

833195

خرید بیشتر از 2/000/000 تومان با 30٪ تخفیف - خرید از 1/000/000 تومان الی 2/000/000 تومان با 25٪ تخفیف - خرید کمتر از 1/000/000 تومان با 20٪ تخفیف. تمامی درصد های تخفیف از قیمت پایه (اعلامی -اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - کرمانشاه، شهرک مسکن، خیابان گلسرخ، پلاک ۱۹

تلفن: 09187558585
  • گالری کیف و کفش تک
  • گالری کیف و کفش تک
  • گالری کیف و کفش تک
  • گالری کیف و کفش تک

30%

حداکثر تخفیف

کرمانشاه

شهر