نقش جهان ( گالری رنگارنگ)

نقش جهان ( گالری رنگارنگ)

334001

خرید بیشتر از 2/000/000 تومان با 20٪ تخفیف - خرید کمتر از 2/000/000 تومان با 15٪ تخفیف - مس (خریدکیلیویی) شامل تخفیف نمیباشد. تمامی درصد های تخفیف از قیمت پایه (اعلامی -اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمان - جیرفت، خیابان طالقانی جنوبی، روبروی بانک سپه

تلفن: 09131484128
  • نقش جهان ( گالری رنگارنگ)
  • نقش جهان ( گالری رنگارنگ)
  • نقش جهان ( گالری رنگارنگ)
  • نقش جهان ( گالری رنگارنگ)

20%

حداکثر تخفیف

جیرفت

شهر