لوازم خانگی امینی نژاد

لوازم خانگی امینی نژاد

715103

لوازم لوکس آشپزخانه با 8٪ تخفیف - لوازم برقی (کوچک) با 7٪ تخفیف - لوازم برقی بزرگ با 5٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی،اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - زرین دشت، حاجی آباد، خیابان بهار

تلفن: 07153726155
  • لوازم خانگی امینی نژاد
  • لوازم خانگی امینی نژاد
  • لوازم خانگی امینی نژاد
  • لوازم خانگی امینی نژاد

8%

حداکثر تخفیف

زرین دشت

شهر