عینک کوروش

عینک کوروش

713400

عینک های طبی با 30% تخفیف - عینک های آفتابی های کپی با 25%تخفیف - عینک های آفتابی اورجینال و عدسی عینک با 15%تخفیف - عینک طبی و آفتابی حراجی با 30% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - شیراز، چهارراه مشیر، به سمت سه راه انوری

تلفن: 07132356151
  • عینک کوروش
  • عینک کوروش
  • عینک کوروش

30%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر