دندانپزشکی دکتر نوشین بیات مختاری

دندانپزشکی دکتر نوشین بیات مختاری

513098

جرم‌گیری دندان با 50% تخفیف - سایر خدمات دندانپزشکی (به غیر از اطفال) با 20% تخفیف . قبل از مراجعه جهت هماهنگی تماس حاصل نمایید. تمامی درصد های تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میگردد درج کد فروشگاه در فاکتور خرید الزامی میباشد.

خراسان رضوی - مشهد، خیابان کوهسنگی 6، پلاک 16، ساختمان رازی طبقه 3

تلفن: 05138585798
  • دندانپزشکی دکتر نوشین بیات مختاری
  • دندانپزشکی دکتر نوشین بیات مختاری
  • دندانپزشکی دکتر نوشین بیات مختاری
  • دندانپزشکی دکتر نوشین بیات مختاری

20%

حداکثر تخفیف

مشهد

شهر