لوله و اتصالات کره بندی

لوله و اتصالات کره بندی

773028

خرید بیشتر از 60/000/000 تومان با 10٪ تخفیف - خرید کمتر از 60/000/000 تومان با 6٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

بوشهر - بوشهر، خیابان طالقانی، روبروی بانک ملی، فروشگاه برادران کره بندی

تلفن: 09177767004
  • لوله و اتصالات کره بندی
  • لوله و اتصالات کره بندی

10%

حداکثر تخفیف

بوشهر

شهر