کلینیک دندانپزشکی تبسم

کلینیک دندانپزشکی تبسم

833225

جرمگیری و بروساژ با 50٪ تخفیف - ایمپلنت کره ایی با 30٪ تخفیف سایر خدمات با 20٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - کرمانشاه، ۲۲ بهمن، چهارراه نوبهار، به سمت میدان ۱۷ شهریور، روبروی تقاطع کوکب رشیدی

تلفن: 08338459040
  • کلینیک دندانپزشکی تبسم
  • کلینیک دندانپزشکی تبسم
  • کلینیک دندانپزشکی تبسم
  • کلینیک دندانپزشکی تبسم
  • کلینیک دندانپزشکی تبسم
  • کلینیک دندانپزشکی تبسم

50%

حداکثر تخفیف

کرمانشاه

شهر