کلینیک دندانپزشکی تبسم

کلینیک دندانپزشکی تبسم

813087

جرم گیری و بروساژ ۵۰درصد خدمات درمانی ۲۰درصد ایمپلنت ۳۰درصد

چهاراه نوبهار ب سمت میدان هفده شهریور روب روی تقاطع کوکب رشیدی کلینیک تبسم

تلفن: 08338459040
  • کلینیک دندانپزشکی تبسم
  • کلینیک دندانپزشکی تبسم

50%

حداکثر تخفیف

کرمانشاه

شهر