کلینیک دندانپزشکی نیکان

کلینیک دندانپزشکی نیکان

995085

ترمیم اماگلام30درصد ترمیم کامپوزیت۲۵درصد عصب کشی۱۵درصد کشیدن دندان۳٠درصد دست دندان مصنوعی۱۱_۲٠درصد روکش فلزی۲٠درصد روکش سرامیکی۱۵درصد سپت و کور۱٠درصد جرمگیری۵٠درصد کامپوزیت زیبایی ۲٠درصد لمینیت۱۳درصد گرافی ۳۳درصد اطفال ۲٠درصد

همدان خیابان طالقانی نرسیده به میدان فردوسی کلینیک نیکان

تلفن: 08138260485

50%

حداکثر تخفیف

همدان

شهر