مسابقه و قرعه کشی هفت سین نوروز ۱۴۰۰

ابرباشگاه اقتصادی تخفیفات در نظر دارد مسابقه ی هفت سین نوروز ۱۴۰۰ را برگزار نماید و از بین شرکت کنندگان در مسابقه سفره هفت سین برتر را انتخاب و جوائزی را اهدا نماید.
همچنین از بین ارسال کنندگان تصویر سفره هفت سین به قید قرعه به دو نفر دیگر نیز جوائزی را اعطا نماید.


شرایط شرکت در مسابقه و قرعه کشی به شرح ذیل می باشد:
۱- در تمامی سفره های هفت سین می بایست تصویر علامت تجاری ( لوگو شرکت) قرار داشته باشد.
۲- تصاویر باید از سفره هفت سین واقعی تهیه شده و تصاویری که از اینترنت گرفته شده باشد و یا بوسیله فتوشاپ تهیه شده باشد مورد قبول نمی باشد.
۳- دو تصویر باید از سفره هفت سین تهیه و در سایت تخفیفات بارگذاری شود یکی فقط از سفره هفت سین و دومین تصویر از فرد ارسال کننده در کنار سفره هفت سین تهیه و بارگذاری شده باشد.
۴- زمان بارگذاری تصاویر از مورخه ۹۹/۱۲/۲۸ لغایت ۱۴۰۰/۱/۱۳ می باشد.
۵- جوائز نفرات اول تا سوم در سمیناری که در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد اعطا خواهد گردید.
۶- تصاویر می بایست دارای کیفیت استاندارد بوده و بصورت افقی گرفته شود.
۷- بارگذاری تصاویر می بایست از طریق ورود به دفترکار و با کلیک بر روی منوی هفت سین انجام شود.